Samaritutbildning

HLR-med hjärtstartare och behandling av luftvägsstopp ca 1,5h

Träning på egen docka, inlärning via instruktionsfilm och föreläsning. Intyg för genomgången Vuxen-HLR med hjärtstartare enligt Svenska rådet för hjärtlungräddnings riktlinjer

Läges- Andning Blödning Chock (L-ABC) och allvarliga akuta tillstånd/sjukdomar. Teori kombinerat med praktiska övningar ca 1,5h

Fall och skadeplatsgenomgång ca 1h

Genomgång av specifika risker, sjukvårdsmateriel, krishantering ca 0,5h

Scenarioträning med skademarkörer anpassat efter er organisation ca 2h

Max 8 personer per tillfälle

 

Boka kurs: info@hjartefragan.se

  • Praktik Slutövning

  • Teori